O mnie

Piotr Żwak

Mam prawo przypuszczać, że wiele z wymienionych wcześniej warunków udaje mi się spełnić ku zadowoleniu moich klientów. Pomaga mi w tym moje wykształcenie i późniejsze doświadczenie zawodowe. Studiowałem germanistykę na Uniwersytecie w Halle/Saale oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłem moje studia. Przez wiele lat byłem pracownikiem tej Uczelni, a następnie także Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Moje usługi świadczę od 1993 roku, kiedy to po zmianach w naszym kraju tłumacz nie musiał już spełniać warunków  innych niż merytoryczne. W tym okresie mogłem być więc świadkiem zmian zachodzących w Polsce i w Niemczech, a także w stosunkach pomiędzy oboma krajami.

Wśród tych, którzy korzystali i korzystają z moich usług są władze wojewódzkie, uczelnie wyższe, placówki badawcze, fundacje oraz liczne organizacje pozarządowe z Polski i Niemiec. Obecny byłem  m.in. podczas rozmów, które ze swoimi partnerami prowadzili Jerzy Buzek, Aleksander Kwaśniewski, Rita Süssmuth, Gerhard Schröder, Donald Tusk, Lech Wałęsa, Helmut Kohl, Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński (+) , Leszek Miller,  Angela Merkel, Roman Herzog, Wolfgang Clement, Martin Schulz, Günther Verheugen, Hans-Gert Pöttering.

Moje kwalifikację potwierdza także fakt, że od 2006 roku jako jedyny tłumacz w Województwie Opolskiem posiadam akredytację Unii Europejskiej i tym samym prawo do tłumaczenia dla instytucji europejskich.

Jestem także członkiem niemieckiego stowarzyszenia tłumaczy konferencyjnych VKD.